Justeringer i Troll-planen

februar 18, 2009, 09:42 CET
Bilde

Troll A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Marit Hommedal)

 
Troll-partnerne vil kansellere delprosjektet for utskifting av produksjonsrør i gassbrønnene på Troll A-plattformen, som var ett av tre delprosjekter i den innleverte planen.

Planen ble levert myndighetene i juni 2008, og er nå til endelig godkjenning. Bakgrunnen for justeringen er endrede rammevilkår, som blant annet lavere oljepris og høyt kostnadsnivå.

Utskifting av produksjonsrørene vil bli revurdert for gjennomføring på et senere tidspunkt.

Bilde

Hege M. Norheim

Fortsatt økt oljeutvinning
Anlegget for gassinjeksjon vil som planlagt være på plass ved årsskiftet 2010/2011.

Gassinjeksjon gir muligheten for økt uttak av oljereservene og er et viktig bidrag i å sikre en fornuftig forvaltning av de totale ressursene.

Gassinjeksjon i Troll Vest vil gi en økning av oljereservene på Troll med 17 millioner fat olje. 
 
Rørledning til Kollsnes
En ny rørledning for rikgass fra Troll A-plattformen til Kollsnes gassanlegg, inkludert modifikasjoner på Troll A og Kollsnes mottaksanlegg gjennomføres også som planlagt. Dette er med på å sikre Troll-feltet som en langsiktig og pålitelig forsyningskilde for gass til Europa.
 
Totalt medfører endringene en kortsiktig reduksjon i investeringsrammene på 3,8 milliarder kroner. Opprinnelig investeringsramme var på nærmere 10 milliarder kroner.  
 
– Målsettingen med planen er å øke utvinningen av olje og samtidig maksimere verdien på gassproduksjonen. Feltet har siden oppstarten vært i kontinuerlig utvikling, og vi gjør nå Troll mer robust for å møte fremtiden basert på dagens rammevilkår, sier Hege Marie Norheim, direktør for Reserve- og forretningsutvikling på norsk sokkel.