Skip to content

Alternativ for nytt Oslo-kontor besluttet

februar 20, 2009, 11:45 CET
Bilde

Bildene viser utforming og plassering av StatoilHydros nye kontorbygning for Oslo-regionen, som skal stå ferdig på Fornebu høsten 2012. (Arkitekt: a-lab / Illustrasjon: Placebo Effects as)

 
Bygningen blir en moderne, fleksibel og miljøvennlig kontorbygning, og skal stå ferdig høsten 2012.

– Kostnadene til leie, drift og vedlikehold forventes å bli lavere sammenlignet med de totalkostnadene vi har i dag ved leie av kontorer i Oslo-regionen, sier Svein Harald Storli, direktør for eiendom og kontor i StatoilHydro.

I løpet av 2008 har StatoilHydro arbeidet med å finne alternativer for et nytt kontor i Oslo.

Høsten 2012 løper dagens leiekontrakter for kontorene på Majorstua og Vækerø ut, og målsetningen har vært å finne en kontorløsning som muliggjør samlokalisering av hele StatoilHydros virksomhet i Oslo innen den tid.

Bilde

Den nye bygningen vil bli reist ved siden av kontorene til Telenor og Aker Solutions.

De ulike alternativene har vært nøye vurdert opp mot ulike utvalgskriterier.

Målet har vært å skape et fremtidsrettet kontormiljø hvor teknologiske løsninger, arkitektur og miljø skal utgjøre det beste for dem som skal bruke bygningen.

Totalkostnad, god kommunikasjon og nærhet til ansattes bosted har også vært viktige vurderingskriterier i prosessen.

På bakgrunn av en helhetsvurdering har StatoilHydro nå valgt å inngå en intensjonsavtale med IT Fornebu Holding AS om en leiekontrakt på en helt ny kontorbygning på Fornebu.

Bygningen vil bli reist på en strandtomt ved siden av Telenors og Aker Solutions’ kontorbygninger.

Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger i planleggingen av den nye kontorbygningen. Bygningen vil ha lavt energiforbruk og det blir tatt i bruk fjernvarme og fjernkjøling. Det skal også opparbeides park og grøntanlegg knyttet til bygningen.

Kontorbygningen på Fornebu har fått konseptnavnet ”Fem elementer” og består av fem fløyer satt sammen i stjerneform. Det er lagt stor vekt på arkitektur og miljø ved prosjekteringen av bygningen.

Bygningen er også svært fleksibel med hensyn til ulike samarbeidsformer, og i forhold til eventuell utvidelse eller reduksjon i antall kontorplasser. Den interne samhandlingen i bygningen er også sterkt vektlagt.

I første omgang vil en nå ferdigstille den endelige leiekontrakten med IT Fornebu Holding AS, og starte reguleringsarbeidet. IT Fornebu Holding AS er byggherre, og StatoilHydro vil være leietaker fra høsten 2012.

Bilde

 

Downloads