Søker lisens for britiske havvindparker

februar 26, 2009, 08:32 CET
Bilde

 
Sammen med Airtricity, eid av Scottish and Southern Energy Plc, RWE npower renewables, som er det britiske datterselskapet til RWE Innogy, og Statkraft, har StatoilHydro dannet et konsortium som leverer en felles søknad i tredje lisensrunde for havbasert vindkraft i Storbritannia.

– Havbasert vind er et marked hvor vi kan utnytte vår omfattende erfaring fra olje- og gassvirksomheten og er derfor et av våre viktigste satsingsområder innen fornybar energi. Vi anser det britiske markedet som svært interessant, sier Anne Strømmen Lycke, leder for vindenheten i StatoilHydro.

Konsortiet, som kalles Forewind, kombinerer omfattende erfaring fra prosjektstyring, bygging, og drifting av komplekse internasjonale havbaserte olje- og gass- og fornybare prosjekter, med ekspertise innen det britiske kraftmarkedet.

Prosjektleder Peter Raftery sier at konsortiet har en eksepsjonell tilgang til ressurser, finansiell styrke, teknisk kompetanse og erfaring å vise til når det gjelder prosjektgjennomføring til havs, noe som er et godt utgangspunkt for utfordringene utbyggere har i Storbritannia.

–  Hver av de fire selskapene – alle ledende energiselskaper på hvert sitt felt – anerkjenner at ved å slå kreftene sammen så kan en få muligheten til å bidra betydelig i forhold til utviklingen av vindenergi i Storbritannia, og samtidig demonstrere våre ambisjoner innen havbasert vind, sier Raftery.

Konsortiet vil utnytte de komplementære kompetansene til selskapene i søknaden, og ved eventuelle utbygginger dersom konsortiet skulle få lisenser i tredje runde.

Fakta:
  • Storbritannia er et av de største markedene for havbasert vindkraft og har i dag ca 400 MW havbasert vindkraft i produksjon.
  • Britiske myndigheter har tidligere i to runder utdelt soner for havbasert vindkraft og vil nå gjennom en tredje runde legge til rette for utvikling av ytterligere 25 000 MW. Det er nesten like mye som den samlede vannkraftkapasiteten i Norge.
  • Konsortiet vil levere sin søknad til britiske myndigheter innen 3. mars.

 Fakta om partnerne:
  • Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer og utvikler vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme, og er en betydelig aktør på de europeiske energibørsene. Statkraft utvikler også solenergi, marin energi, saltkraft og andre nye energiløsninger. Gjennom eierskap i andre selskaper leveres strøm og varme til om lag 600 000 kunder i Norge. Konsernet hadde i 2007 en omsetning på 17,6 milliarder kroner og et resultat etter skatt på 6,6 milliarder kroner. Statkraft har nær 3000 medarbeidere i mer enn 20 land.
  • npower renewables er Storbritannias ledende vindkraftselskap med 423 MW installert effekt, inkludert øygruppens første store havbaserte vindpark, North Hoyle. Selskapet er datterselskap av RWE Innogy som igjen eies av RWE – et av Europas fem største kraftselskaper.
  • Airtricity utvikler og driver vindparker over hele Europa. Morselskapet Scottish and Southern Energy er et av de største energiselskapene i Storbritannia, involvert i kraftproduksjon, gassforsyning og telekommunikasjon. Selskapet har ni millioner energikunder på øygruppen.
  • StatoilHydro er et integrert teknologibasert internasjonalt energiselskap med hovedfokus på oppstrøms olje- og gassvirksomhet. Selskapet har mer enn 30 års erfaring fra norsk sokkel som pioner for komplekse prosjekter i værharde omgivelser. Selskapets mål er å oppnå langsiktig vekst og fortsette å utvikle teknologier og håndtere prosjekter som kan møte verdens energi- og klimautfordringer på bærekraftig måte. StatoilHydro har en langsiktig strategi innen Ny Energi hvor målet er å posisjonere seg i markeder hvor selskapet har et naturlig konkurransefortrinn gjennom sin olje- og gasskompetanse. StatoilHydro er børsnotert i Oslo og New York.