Olje- og gassfunn i Oseberg-området

mars 9, 2009, 08:35 CET
Katla  

Påviste utvinnbare volumer er mellom 50 og 80 millioner fat oljeekvivalenter.

Mesteparten av ressursene befinner seg  i Tarbert-formasjonen i øvre del av Brent-gruppen, der det ble funnet olje og gass.

I tillegg ble det påvist gass i øvre jura reservoarbergarter som hører til Heather-formasjonen.

– Vi har hatt stor suksess med leting nær felt i produksjon det siste året. Dette er et funn som igjen bekrefter at det fremdeles er mulig å finne relativt store volumer med olje og gass i etablerte områder som Oseberg, sier Tove Stuhr Sjøblom, letedirektør for norsk sokkel. 

Funnet vil trolig bli utviklet og produsert med tilknytning til en av havbunnsinstallasjonene i Oseberg-området.

 – Med tanke på at dette er et feltnært funn som raskt kan settes i produksjon, er dette et meget interessant volum. Det er en god del større enn hva vi vanligvis finner innenfor feltnære brønner, sier letesjef for feltnær leting Nordsjøen Tom Dreyer.

Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

– Funn av denne typen er viktige for å maksimere uttaket av oljeressursene på sokkelen, da de bidrar til forlenget levetid på installasjonene, sier Sjøblom.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL104: StatoilHydro (operatør) (49,3 prosent, Petoro (33,6), ConocoPhillips (2,4), ExxonMobil (4,7) og Total (10,0).

Fakta:

  • Undersøkelsesbrønn 30/9-22 er brønn nr 20 i utvinningsstillatelse 104 som ble tildelt i 9. konsesjonsrunde i 1985.
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3.231 meter under havflaten.
  • Brønnen ble avsluttet i bergarter av nedre jura alder tilhørende Drake-formasjonen.
  • Havdypet var 95 meter.
  • Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
  • Boreriggen Polar Pioneer boret brønnen, og skal nå videre til utvinningstillatelse 120 i Nordsjøen for å bore en produksjonsbrønn på Visund-feltet, der StatoilHydro er operatør.