Meldepliktig handel 

mars 13, 2009, 15:01 CET
Aksjene er kjøpt til kurs 117,45 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 3.375.409 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12