Gassfunn på dypt vann i Norskehavet

mars 16, 2009, 09:20 CET
Asterix  
Det påviste utvinnbare volumet er foreløpig anslått til om lag 16 milliarder kubikkmeter gass (100 millioner fat oljeekvivalenter). Funnet er gjort 80 kilometer vest for gassfunnet Luva i Norskehavet.

– Dette er blant de større funnene som er gjort på norsk sokkel siste årene, og vi er meget godt fornøyd med resultatet, sier Tove Stuhr Sjøblom, StatoilHydros letedirektør for norsk sokkel.

Ressursene befinner seg i øvre kritt reservoarbergarter, der det ble funnet gass. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i reservoaret.

– Brønnen påviste en ny letemodell, og gass i bergarter med gode reservoaregenskaper. Dette åpner spennende muligheter for videre leting i denne delen av Norskehavet, sier Frode Fasteland, letesjef for Norskehavet.

– Asterix vil bli vurdert utbygget sammen med de nærliggende funnene Luva, Haklang og Snefrid Sør og kan bidra til å legge til rette for en gassinfrastuktur på dypt vann i Norskehavet, sier han.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 327B er StatoilHydro (operatør) (70 prosent), Petoro (20) og Norske Shell (10).

 Fakta:
  • Undersøkelsesbrønn 6705/10-1 er den første letebrønnen i utvinningsstillatelse 327B, som ble tildelt som tilleggsareal til 18. konsesjonsrunde i 2007
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3.775 meter under havflaten
  • Brønnen ble avsluttet i bergarter av sen kritt alder
  • Havdypet var 1.360 meter
  • Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt
  • Boreriggen Transocean Leader boret brønnen og skal nå videre til utvinningstillatelse 035B/362 i Nordsjøen for å bore en avgrensningsbrønn på Fulla-strukturen, der StatoilHydro er operatør