Skip to content

StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mars 17, 2009, 13:48 CET
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet  4 107 312 aksjer.