Oppstart på Alve

mars 20, 2009, 07:54 CET
Bilde

 Satellittfeltene er med på å forlenge levetiden for Norne-skipet i Norskehavet.

 

Alve ble oppdaget i 1990. Funnet ledet til oppdagelsen av olje- og gassfeltet Norne, som ble påvist i 1992 og kom i produksjon i 1997.

– Nærheten til Norne ga muligheten for utbygging av Alve som satellittfelt, med betydelig verdiskaping og god ressursutnyttelse som resultat, sier produksjonsdirektør for Norne, Anita A. Stenhaug.

Bilde

Anita A. Stenhaug

– Produksjonen fra Alve og andre funn i området forlenger Nornes levetid fra 2016 til 2021. Dette gir økte ringvirkninger for landaktivitetene i nord, sier hun.

Alve er bygget ut med en konvensjonell undervannsløsning. Gasseksporten skjer via de etablerte rørsystemene på Norne-feltet.

Oppkoblingen til eksisterende infrastruktur på sokkelen gjorde at prosjektet kunne levere en forenklet plan for utbyggig og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet.

PUD ble levert i januar 2007 og godkjent av departementet alt i mars samme år.

– Alve er et pilotprosjekt for levering av forenklet PUD for satellittfelt. Denne framgangsmåten er nå tatt i bruk for utbyggingsprosjekter for andre slike felt, sier leder for utbyggingsprosjektet, Kjell Helge Eide.

Eide er spesielt fornøyd med at Alve er levert som planlagt og med gode resultater innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er ikke rapportert om alvorlige personskader i utbyggingsfasen.

Alve ligger i produksjonslisens 159B om lag 16 kilometer sørvest for Norne. Feltet omfatter formasjonene Garn, Not, Ile og Tilje. De påviste reservene ligger i Garn- og Not-formasjonene.

Kvaliteten på reservoaret i Alve gjør at én brønn sikrer god produksjon. Forventet maksimal gassproduksjon er om lag fire millioner kubikkmeter gass i døgnet.

Reservene er anslått til 6,78 milliarder kubikkmeter gass og 8,3 millioner fat kondensat.

Rettighetshavere i Alve er StatoilHydro (85 prosent) og DONG E&P Norge (15 prosent).