Foreslår Statoil ASA som selskapsnavn

mars 24, 2009, 09:09 CET
Bilde

Styreleder Svein Rennemo

27. februar i år mottok styret et brev fra den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, som klargjorde at ”staten på generalforsamlingen bare vil stemme for et navneforslag der Statoil inngår, alene eller som den dominerende delen av et nytt navn”.

– Selskapets navn er et spørsmål som avgjøres av eierne på generalforsamlingen. Styret vil på sin side ikke fremme andre forslag for generalforsamlingen enn det vi kan forvente blir vedtatt. Forslaget vi nå fremmer ivaretar den holdning til navnespørsmålet selskapets største eier, den norske stat, har uttrykt i et brev til styret, sier styreleder Svein Rennemo.

Styret foreslår for øvrig å utvide selskapets formålsparagraf til å omfatte også andre energiformer enn petroleum. Dette reflekterer selskapets strategiske satsing på en gradvis oppbygging innen fornybar energi.

Beslutning om nytt selskapsnavn og formålsparagraf fattes av StatoilHydros generalforsamling i Stavanger 19. mai. Navneendring og ny profil på selskapet planlegges implementert fra 1. november 2009.