Endring i styret 

mars 25, 2009, 12:02 CET
Bilde

Kurt Anker Nielsen

Styremedlem Kurt Anker Nielsen har meddelt valgkomiteen i StatoilHydro at han trekker seg fra styret med umiddelbar virkning som følge av Olje- og energidepartementets håndtering av spørsmålet om selskapets navn.

Kurt Anker Nielsen var styremedlem i Norsk Hydro ASA fra 2004 til 2007. Han har vært medlem av StatoilHydros styre og leder av styrets revisjonskomité fra 1. oktober 2007.

StatoilHydros valgkomité vil umiddelbart påbegynne arbeidet med å finne et nytt styremedlem. Styret i StatoilHydro velges av selskapets bedriftsforsamling.