Oljefunn nær Vigdis-feltet

mars 25, 2009, 08:46 CET
Vigdis 
Påviste utvinnbare ressurser er foreløpig beregnet til om lag 25 millioner fat olje. Brønnen påviste en total oljekolonne på 280 meter i bergarter med gode reservoaregenskaper.

– Vi har suksess med leting nær felt i produksjon og funnet bekrefter igjen at det fremdeles er et stort potensial i dette området av Nordsjøen, sier Tom Dreyer, StatoilHydros letesjef for feltnær leting Nordjøen.

Undersøkelsesbrønnen ble boret inn i et prospekt kalt Vigdis Nordøst, som befinner seg 3 kilometer sør for Snorre-feltet.

Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i nedre jura reservoarbergarter tilhørende Statfjord-gruppen.

Formålet med sidesteget var å få bedre oversikt over ressurspotensialet.

Funnet vil bli vurdert bygget ut mot feltene Tordis eller Vigdis.

– Slike funn i nærheten av etablert infrastruktur bidrar til å forlenge levetiden på installasjonene og er et viktig bidrag for å hente ut potensialet på sokkelen, sier Kari Flesjå, teamleder for feltnær leting Nordsjøen.

Havdypet i området er 292 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt. Omfattende datainnsamling og prøvetaking ble utført under boringen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089: StatoilHydro (operatør) (41,5 prosent), Petoro AS (30,0), ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (10,5), Idemitsu Petroleum Norge AS (9,6), Total E&P Norge AS (5,6) og RWE Dea Norge AS (2,8).

 Fakta:
  • Undersøkelsesbrønnen 34/7-34 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2.670 meter under havoverflaten.
  • Sidesteget 34/7-34 A ble boret til et totalt dyp på 2.712 meter.
  • Dette var undersøkelsesbrønn nummer 34 i utvinningstillatelse 089, som ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.
  • Begge brønnløp ble avsluttet i bergarter av øvre trias alder tilhørende Lunde-formasjonen.
  • Brønnene ble boret av boreriggen Borgland Dolphin, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse 089 med boring av brønnen 34/7-G 4 H.