Blir partner i letelisenser i Nordsjøen

april 3, 2009, 09:34 CEST
StatoilHydro vil overta 30 prosents andel av letelisensene PL359 og PL410, som begge ligger det såkalte Utsirahøyden-området, samt en 10 prosents andel av PL409.

Lisensene ligger i nærheten av Luno-funnet i PL338, Ragnarrock-funnet i PL265 og eksisterende StatoilHydro-operert infrastruktur på feltene Sleipner og Grane.

– Denne transaksjonen er et videre steg i å styrke StatoilHydros posisjon i et attraktivt leteområde på norsk sokkel der det er gjort flere interessante funn de seneste år, sier Tove Stuhr Sjøblom, letesjef på norsk sokkel.

Avtalen innebærer også et bytte av riggkapasitet mellom StatoilHydro og Lundin Petroleum.

Gjennomføring av avtalen forutsetter godkjennelse fra myndigheter.

Nåværende eierstruktur:
PL359: Lundin Petroleum 70% (operatør), Premier Oil Norge AS 30%
PL409: Lundin Petroleum 100% (operatør)
PL410: Lundin Petroleum 100% (operatør)

Map