Lengre levetid for Statfjord

april 7, 2009, 09:37 CEST
Bilde

Statfjord C-plattformen i Nordsjøen (Foto: Harald Pettersen)

 
– Vi er veldig fornøyd med hvert eneste år vi kan forlenge produksjonen fra Statfjord-feltet. I løpet av Senfase-prosjektet har vi økt produksjonstiden ved Statfjord-feltet til utover 2020, sier Ståle Tungesvik, områdedirektør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge.

– Den planlagte produksjonstiden for Statfjord-feltet er økt med 12 år, to år mer enn vi trodde var mulig da vi leverte planene for Statfjord Senfase, sier han.

Arbeidet med å forlenge produksjonstiden for Statfjord-feltet i Nordsjøen pågår parallelt med at plattformene er i drift.

– For å lykkes i denne type prosjekter er det viktig å finne en balanse mellom å optimalisere den daglige produksjonen samtidig som du gjennomfører prosjekter og investeringer som skal gi maksimal ressursutnyttelse på lang sikt, sier Tungesvik.

Bilde

Ståle Tungesvik, områdedirektør for Drift Vest i Undersøkelse og produksjon Norge.

Utnytter oppsider
Fleksibilitet mellom Statfjord senfase-prosjektet og driften av plattformene har gjort det mulig å utnytte oppsider og forlenge levetiden på Statfjord.

– Den totale verdiskapingen fra Statfjord Senfase-prosjektet er estimert til ca. 60 milliarder kroner. Det er en seksdobling av verdiene siden planen for prosjektet ble levert til myndighetene i 2004. Kontantstrømmen fra Statfjord i 2008 var nok til å dekke hele Senfase-investeringene, sier Ståle Tungesvik.

Da er også rørledningen Tampen Link tatt med i regnestykket. Rørledningen forbinder Statfjord-gassen til det britiske markedet, og sto ferdig i 2007.

StatoilHydro og partnerne har nå besluttet å investere i åtte nye nedihullspumper (Electrical Submersible Pumps) på Statfjord C-plattformen.

StatoilHydro og partnerne evaluerer også om det skal investeres i ytterliggere fire pumper til plattformen Statfjord B.

Totalinvesteringen for nedihullspumpene på Statfjord B og C er i størrelsesorden 3,5 milliarder kroner, avhengig av godkjennelse i partnerskapet.

Nedihullspumper
Pumpene skal pumpe ut vann av reservoaret. Dermed synker trykket i reservoaret, og mer gass blir frigjort for produksjon. Pumpene installeres opp til 4.500 meter nede i brønnene.

De samlede investeringene i Statfjord Senfase er estimert rundt 23 milliarder kroner, inkludert rørledningen Tampen Link og nedihullspumper til Statfjord B og C. Investeringsestimatet i den opprinnelige utbyggingsplanen var på 15 milliarder kroner.

– Så langt har Statfjord-feltet generert bruttoinntekter på hele 1.200 milliarder kroner. Senfase-prosjektet legger nå forholdene til rette for at Statfjord-feltet kan generere store verdier for StatoilHydro, partnere og samfunnet i mange, mange år til, sier Tungesvik.

Partnere: StatoilHydro (operatør) (44,33688 prosent), ExxonMobil (21,36717), ConocoPhillips (10,32747), ConocoPhillips UK (4,84377), Norske Shell (8,54687), Enterprise (0,89030) og Centrica (9,68754).