Transaksjoner i kapitalmarkedet  

april 17, 2009, 09:07 CEST

Utstedelse av obligasjonslån på 500.000.000 US dollar til 3,875 % rente med forfall april 2014
Utstedelse av obligasjonslån på 1.500.000.000 US dollar til 5,25 % rente med forfall april 2019

Lånene skal benyttes til finansiering av selskapets aktiviteter generelt.

Begge lån er fulltegnet. Utbetalingsdato er 23. april 2009.

Obligasjonslånene er utstedt under StatoilHydros gjeldende F-3 registreringsdokument hos Securities and Exchange Commission i USA .

StatoilHydro ASA har kredittklassifisering Aa2 og AA- fra henholdsvis Moody's og Standard & Poor's.

Kontaktpersoner:

Investor relations:

Lars Troen Sørensen, senior vice president investor relations, + 47 90 64 91 44 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, vice president, US investor relations, + 1 203 978 6950

Finans:

Tron Vormeland, vice president, Financing, +47 90 54 01 35 (mobile), +47 51 99 42 97 (kontor)