Skal forbedre norsk sokkel

april 21, 2009, 17:33 CEST
Bilde

Troll A-plattformen er blant anleggene som blir omfattet av revisjonsstans. (Foto: Dag Myrestrand)I tillegg til vedlikehold og inspeksjonsarbeid, som er nødvendig for å opprettholde sikker og effektiv drift, skal mange anlegg i år oppgraderes for økt kapasitet, tekniske forbedringer og forlengelse av levetiden.

For å få dette til er det nødvendig med planlagte produksjonsstanser, på oljespråket kalt revisjonsstanser.

Sammenliknet med fjoråret blir det noe færre, men større stanser. I fjor ble det gjennomført 26 stanser på sokkelen med totalt 270.000 timeverk. I år planlegges det arbeid for 313.000 timer offshore.

Arbeidet vil utføres av ansatte både i StatoilHydro og i leverandørselskaper langs hele kysten.

Revisjonsstansene planlegges gjennomført i perioden frem til 1. oktober på grunn av avtaler knyttet til gassalg og værforhold.

Den første stansen startet på Statfjord B-plattformen allerede 2. april. Dette er en stor stans som blir den siste på plattformen i forbindelse med det store prosjektet som skal forlenge levetiden på Statfjord-feltet.

Oseberg-feltet skal i juni gjennomføre korte og krevende stanser, med omfattende oppgraderinger og prosjektarbeid. Blant annet skal fakkelsystemet på Oseberg feltsenter repareres og deler av lavtrykksprosjektet gjennomføres.

På Snorre A-plattformen skal det blant annet gjøres kapasitetsoppgraderinger.

På Troll A-plattformen skal det blant annet gjøres forberedelser til ny gassrørledning til Kollsnes og til utvidelse av boligkvarter.

Revisjonsstansene kommer til å påvirke følgende plattformer og anlegg:

Oseberg, Statfjord, Gullfaks, Snorre, Troll, Kvitebjørn, Visund, Sleipner, Grane, Huldra, Veslefrikk, Brage, Heimdal, Volve, Glitne, Snøhvit, Norne, Åsgard, Kristin, Njord, Sture og Kårstø.

Bilde

Frode Garmanslund, leder for revisjonsstansledelse og plansenter på norsk sokkel i StatoilHydro.

(Foto: Vidar Hardeland)

– En vellykket revisjonsstans er en stans uten alvorlige hendelser eller fraværsskader, gjennomført i henhold til plan. Vi har forberedt oss godt for å lykkes med dette, sier Frode Garmanslund, leder for revisjonsstansledelse og plansenter på norsk sokkel i StatoilHydro.

StatoilHydro starter i dag en lenge planlagt stans i produksjonen på LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest og produksjonen fra Snøhvit-feltet. Etter en lengre innkjøringsperiode er produksjonen av LNG på Melkøya nå oppe på et høyt nivå. Det er fortsatt utfordringer med noen av anleggets sjøvannsvarmevekslere.

To av disse syv ble skiftet under en stans i fjor høst og ytterligere fire vil bli skiftet under en lengre revisjonsstans til høsten. I tiden frem til disse utskiftningene er gjennomført er det nødvendig med å stoppe produksjonen for inspeksjon av vekslerne.

En slik planlagt stans vil bli gjennomført de nærmeste to uker. Produksjonen vil i løpet av natten bli stanset og anlegget klargjort for inspeksjon og nødvendige utbedringer.