Gassfunn i Osebergområdet

april 23, 2009, 10:01 CEST
Bilde

 

Funnet ble gjort i utvinningstillatelse 306, der StatoilHydro er operatør.

– Dette er nok et funn i det meget prospektive Osebergområdet, denne gangen i kjelleren av den store Oseberg-blokken, sier Tom Dreyer, letesjef for feltnær leting i Nordsjøen.

Gassfunnet er gjort i et 550 meter tykt sandsteinsdominert intervall av Trias alder som inneholder flere interne trykkbarrierer.

– Funnet har et interessant potensial, men det er behov for ytterligere avgrensning og bedre seismiske data før vi kan si noe mer eksakt om størrelsen, sier Dreyer.

En avgrensningsbrønn er nødvendig for å finne ut hvor stor del av reservoaret som er produserbart, og hvor store gassforekomster som skjuler seg i kjelleren på Oseberg.

Funnet er planlagt tilknyttet en av de faste installasjonene i Osebergområdet dersom videre avgrensing viser at reservoaret er drivverdig.

Rettighetshaverene i utvinningstillatelse 306 er: StatoilHydro (63,82%), ConocoPhillips (2,58%) og Petoro (33,60%).

 Fakta:
  • Undersøkelsesbrønn 30/5-3 S påtraff gass i øvre Trias bergarter tilhørende Hegregruppen.
  • Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Brønnen ble boret av flyteriggen Transocean Winner.
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 3830 meter.
  • Havdypet er 113 meter
  • Nedre deler av brønnen er nå permanent plugget og forlatt.
  • Transocean Winner har påbegynt et sidesteg (30/5-3 A) fra øvre deler av brønnbanen for å undersøke en annen del av Corvus prospektet.