Lite gasskondensatfunn ved Veslefrikk

april 30, 2009, 10:26 CEST
Canon map
 
Hensikten med undersøkelsesbrønnen var å påvise petroleum i en forkastningsblokk mellom feltene Huldra og Oseberg.

Brønnen testet to reservoarnivåer, et øvre tilhørende Brent-gruppen og et dypere nivå i Statfjord-gruppen.

– Undersøkelsesbrønnen påtraff gasskondensat i Brent-gruppen, men reservoaret var tynnere enn forventet, og funnet er trolig ikke drivverdig, sier Tom Dreyer, StatoilHydros letesjef for feltnær leting i Nordsjøen.

Dypere på strukturen påtraff brønnen sandsteiner tilhørende Statfjord-gruppen. Datainnsamling fra dette intervallet viste at reservoaret var tett og trolig vannfylt.

Brønnen ble boret av flyteriggen West Alpha og vil nå bli permanent plugget og forlatt. Boreriggen går av kontrakt med StatoilHydro når brønnen er ferdigstilt.

Dette er den andre brønnen som tester Canon-strukturen. En undersøkelsesbrønn som ble boret i 2000 gav ikke konklusive resultater når det gjelder det økonomiske potensialet i strukturen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL052: StatoilHydro (operatør) (18 prosent), Petoro AS (37,0), RWE Dea Norge AS (13,5), Revus Energy ASA (4,5) og Talisman Resources Norge AS (27,0).

Fakta:
  • Undersøkelsesbrønnen på Canon-prospektet har betegnelsen 30/3-10 S
  • Gasskondensatfunnet ble gjort i Brent-gruppen i bergarter av midtre Jura alder, på østflanken av Vikinggraben
  • Brønn 30/3-10 S ble boret til et vertikalt dyp av 3.962 meter, havdypet i området er 122 meter
  • Undersøkelsesbrønnen som ble boret i 2000 har betegnelsen 30/3-9