Skip to Content
no

Statoils nye ledestjerne

april 30, 2009, 09:44 CEST
Bilde

 

 
Dette er en stjerne, en ledestjerne for et selskap som ønsker å være stifinner innen olje, gass og andre energiformer, sier medarbeidere i StatoilHydro som har sett logoen før offentliggjøringen.

Symbolet er faktisk også blitt til gjennom å ta utgangspunkt i den nordiske stjernehimmelen, som i generasjoner har fungert som guide for mennesker som søker å krysse nye grenser.

Stjernen symboliserer ambisjonen om fortsatt pionerarbeid på norsk sokkel og internasjonalt, og om å finne og skape mer effektiv energi.

Logoen, eller varemerket, er utført i fargen Magenta, som ligger i grenselandet mellom rødt og lilla. En ledestjerne skal være sterk og lysende, og det var derfor naturlig å velge en kraftfull farge til konsernets nye symbol.

Dette betyr også at selskapet skiller seg sterkt ut fra sine konkurrenter.

Det nye visuelle uttrykket, som er utarbeidet i samarbeid med Scandinavian Design Group (SDG), tas i bruk som følge av behovet for en fornyelse av konsernprofilen.

Konsernet har store vekstambisjoner internasjonalt og ønsket en distinkt visuell identitet som kan medvirke som en pådriver i denne prosessen.

Navnet skal besluttes på selskapets generalforsamling 19. mai. Den juridiske datoen for endring av navnet fra StatoilHydro til Statoil er 1. november i år.

Fra den dagen vil Statoil-navnet visuelt være knyttet til to ulike profiler; ”dråpen” som vi kjenner den vil fortsatt prege Statoil-identiteten på bensinstasjonene i inn- og utland. Det er først og fremst i Norge at begge symbolene vil være synlig. Statoil-identiteten på bensinstasjonene er så kjent og innarbeidet at drivstoffselskapene er best tjent med å utvikle denne videre.

Vurderingen er at denne delen av konsernets virksomhet konkurrerer godt på egne premisser med sine behov og målgrupper. Kostnaden ved å omprofilere bensinstasjonsnettet er for øvrig beregnet til nær to milliarder kroner, en utgift det uansett ikke hadde vært aktuelt å ta i dagens situasjon.

Skiftet av profil vil medføre nye skilt og flagg og endringer av mye materiell i 42 land hvor konsernet har virksomhet. Dessuten skal 26 installasjoner til havs merkes om. Det fysiske er ikke det viktigste. Konsernet vil bruke det momentum en slik endring kan skape til å tydeliggjøre ambisjoner og strategi for fremtiden og til å belyse spørsmål som er viktige for selskapets fremtid.