Godt fornøyd med 20. runde

mai 4, 2009, 11:05 CEST

De nye lisensene ligger i ulike geologiske provinser og har ressurspotensial som kan gi grunnlag for selvstendige utbygginger.

Bilde

Tove Stuhr Sjøblom, direktør for leting på norsk sokkel. (Foto: Øyvind Hagen)

– Vi er godt fornøyd med tildelingene og har stor tro på potensialet på norsk sokkel. Tilgang til nytt areal av høy kvalitet var vår høyeste prioritet i 20.konsesjonsrunde, sier letedirektør Tove Stuhr Sjøblom.

– StatoilHydro har hatt en meget høy leteaktivitet de senere år. De nye tildelingene gir grunnlag for fortsatt leteaktivitet. Vi har kunnskap, kompetanse og erfaring og er godt rustet til å ta på oss nye leteoppgaver, sier hun.

Det store antall selskaper som har fått andeler i nye lisenser, viser at industrien ser med interesse på norsk sokkel. Likevel er sjansene for å gjøre store funn begrenset og presset på å få åpnet nye områder økende.
 
StatoilHydro har fått tildelinger i følgende blokker i 20. konsesjonsrunde:

Produksjonslisens Prosentvis andel
Norskehavet:
6203/10 60 (operatør)
6509/4,5,6 40 (operatør)
6606/2,3 75 (operatør)
6703/7,8,9,10,11,12
6704/7,8,10
20
Barentshavet:
7219/9
7220/4,5,7,8
50 (operatør)
7224/7,8,11 20
7228/11,12 40 (operatør)