Selger andeler på dansk sokkel

mai 5, 2009, 14:22 CEST
Dette omfatter andeler i fem lisenser på den danske kontinentalsokkelen:

30 % av 04/06, 05/06, 06/06

25 % av 05/98

20 % av 01/06

Andelen innehas av StatoilHydros heleide datterselskap Saga Petroleum Danmark A/S, og eiendomsretten til dette vil bli overdratt til Bayerngas.

StatoilHydro anser ikke offshorevirksomhet i Danmark for å være et kjerneområde for vekst innen selskapets lete- og produksjonsvirksomhet. Investeringsavviklingen frigjør ressurser, både fra leting og framtidig utvikling, til andre større internasjonale prosjekter.