Ny teknologi for økt utvinning på Gullfaks Sør

mai 7, 2009, 09:37 CEST
Den nye teknologien kan øke utvinningen av gassblandinger som inneholder kondensat og vann – våtgass.

Bilde

Gasskompresjon på havbunnen kan øke utvinningen fra Gullfaks-feltet i Nordsjøen.

Målet er å øke utvinningen fra Gullfaks Sør-reservoaret med 3 milliarder standard kubikkmeter gass, noe som tilsvarer en økning på 6 prosent i forhold til dagens utvinningsgrad.

Gullfaks Sør er et satellittfelt knyttet opp mot Gullfaks C-plattformen med tre 15 kilometer lange rørledninger.

For StatoilHydro er det viktig å utvikle en enkel og rimelig løsning for å få mer gass ut av mindre felt.

– Med denne teknologien kan vi komprimere gassen nærmere reservoaret enn ved kompresjon på plattform. Da får vi utnyttet den elektriske kraften bedre, og får lettere trykket gassen fra reservoaret til plattformen. Dette gir høyere gassutvinning, sier prosjektleder Ingrid Hønsi i utviklingsprosjektet Gullfaks 2030.

Utviklingen av havbunnskompresjon for våtgass er en del av prosjektet Gullfaks 2030, som ser på mulighetene for å forlenge Gullfaks-feltets levetid.

Målet er å gjøre denne teknologien robust for å kunne bruke den på flere og større felt.

– StatoilHydros tydelige posisjon innen undervannsteknologi er et resultat av vår offensive bruk av nye løsninger. Kompresjon av våtgass på havbunnen er et viktig trinn mot målet om et komplett prosesseringsanlegg under vann, sier Bjørn Kåre Viken, direktør for marinteknologi og operasjoner i Teknologi og ny energi.

StatoilHydro har inngått avtalen med Framo på vegne av Gullfaks-lisensen. Lisenseierne på Gullfaks-feltet er StatoilHydro og Petoro. StatoilHydro er operatør