Årsoversikt StatoilHydro ASA 

mai 8, 2009, 17:59 CEST
Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf Verdipapirloven § 5-11.

Vedlagt er årlig oversikt for perioden 1. mai 2008 til 8. mai 2009 for StatoilHydro ASA (OSE: STL, NYSE: STO).

Informasjonen er offentliggjort via selskapets nettsider (www.statoilhydro.com), og er også tilgjengelig på www.newsweb.no.

Downloads