Økokrim etterforsker ikke Libya-saken

mai 15, 2009, 11:32 CEST
Økokrim mottok 7. oktober 2008 de eksterne granskingsrapportene fra StatoilHydro og Hydro.

Økokrim oppgir som bakgrunn for sin beslutning at ”avtaler eller ytelser som eventuelt utgjorde straffbare handlinger, uansett vil være strafferettslig foreldet, og dels at det for andre avtaler eller ytelser som er omhandlet i granskningsrapportene, ikke er rimelig grunn til å gå videre med en strafferettslig etterforsking.”

Bilde

Styreleder Svein Rennemo (Foto: Trond Isaksen)

 

– Vi tar Økokrims beslutning til etterretning. For StatoilHydro har det vært viktig å samarbeide fullt ut med Økokrim, som har fått tilgang til alt det underlagsmaterialet de har ønsket fra den eksterne granskingen. Vi ser fram til at det kan settes punktum for denne saken, og at vi kan konsentrere oss om de industrielle og forretningsmessige utfordringer selskapet står overfor, sier styreleder Svein Rennemo i StatoilHydro.