Meldepliktig handel 

mai 15, 2009, 16:09 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 132,96 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 4.797.043 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12