Generalforsamling avholdt i StatoilHydro ASA 

mai 19, 2009, 23:01 CEST
Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av et samlet utbytte på 7,25 kroner per aksje, hvorav 2,85 kroner per aksje er ekstraordinært, ble også vedtatt. Utbyttet tilfaller dem som var aksjonærer per 19. mai 2009, og utbetaling er ventet 3. juni 2009.

StatoilHydros aksje vil noteres eksklusive utbytte på Oslo Børs fra og med 20. mai 2009. Amerikanske depotbevis (American Depository Shares, ADS) som er notert på New York Stock Exchange vil noteres eksklusive utbytte fra og med 20. mai 2009.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til valgkomiteens innstilling til nytt varamedlem av bedriftsforsamlingen.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte, samt fastsettelse av honorar til selskapets revisor.

Generalforsamlingen ga også styret fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte i henhold til styrets forslag.

Generalforsamlingen traff vedtak om endring i vedtektene. “Selskapets navn er Statoil ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Statoil ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper.”

En aksjonær fremmet forslag om at StatoilHydro skal trekke seg ut av oljesandaktivitetene i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, se vedlegg.

Kontaktpersoner:

Presse:
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør:
+ 47 48 08 02 12

Investor relations:
Lars Troen Sørensen, direktør IR:
+ 47 90 64 91 44

Geir Bjørnstad, assisterende direktør, US investor relations:
+1 203 978 69 50

Downloads