Kondensatlekkasje på Kollsnes

mai 19, 2009, 16:12 CEST

Nødavstenging og evakuering av anlegget ble rutinemessig gjennomført. Lekkasjepunktet er identifisert, og klargjøring for reparasjonsarbeidet er påbegynt. 

StatoilHydro arbeider med å supplere gass fra andre kilder for leveranse til sine kunder mens Kollsnes er nedstengt.

Gassco er operatør for Kollsnes. StatoilHydro har det teknisk driftsansvaret for anlegget (TSP).