Engasjert debatt og viktige beslutninger på generalforsamlingen

mai 20, 2009, 01:28 CEST
Bilde

Konsernsjef Helge Lund brukte en del av sitt innlegg under generalforsamlingen til å snakke om oljesandprosjektet i Canada. (Foto: Hild Bjelland Vik)Salen var fylt til siste stol da StatoilHydros generalforsamling for 2009 ble avholdt i Stavanger tirsdag 19. mai.

Situasjonen siden forrige møte med aksjonærene er totalt forandret: I fjor var det et stramt leverandørmarked og rekordhøy oljepris som rammet inn arrangementet. I år dannet finanskrise og lav oljepris bakteppet.

Ny virkelighet
– Svingningene er de sterkeste jeg har sett i løpet av mine 25 år i bransjen. Derfor er det spesielt gledelig at selskapet har levert i henhold til målene for 2008, sa styreleder Svein Rennemo i sitt innlegg.

I tillegg til å orientere om styrets arbeid, presenterte Rennemo forslaget til nytt navn og ny formålsparagraf for konsernet.
– Forslaget er altså Statoil ASA. Og det er et bra navn for selskapet, konkluderte han.

Navnet vedtatt
I tillegg til navnet foreslo styret å inkludere «andre energiformer» i vedtektenes paragraf 1, der virksomheten er beskrevet. Styret ønsket med dette å synliggjøre satsingen på blant annet vindkraft, biodrivstoff og hydrogen.

Bilde

Styreleder i StatoilHydro, Svein Rennemo, presenterte forslaget til nytt navn og formålsparagraf.(Foto: Hild Bjelland Vik)

Ingen andre enn Rennemo tok ordet i debatten om navneforslag eller formålsparagraf. Dermed er det klart at selskapet skifter navn til Statoil ASA. Navneendring og ny profil på selskapet planlegges implementert fra 1. november 2009.

Begrunnet oljesand
Også konsernsjef Helge Lund adresserte turbulensen i verdensøkonomien i sin presentasjon:

– Den økonomiske krisen gjør at vi må endre marsjfarten vår. Vi må gjøre tilpasninger på kort sikt, men vi endrer ikke kurs, slo han fast.

Gjennom sin aksjepost i StatoilHydro hadde miljøorganisasjonen Greenpeace sendt inn forslag til generalforsamlingen om å trekke selskapet ut av oljesandaktiviteter i Canada. Derfor brukte Lund en del av sitt innlegg til å forklare StatoilHydros oljesandposisjon i Canada.

Stort ressursbehov
– Det er sterkt fall i produksjonen fra oljefelt over hele verden, og en enorm oppgave å skaffe nok energi til et marked med økende etterspørsel. Verdens energiforsyning kan ikke forenkles til et spørsmål for fornybar energi eller olje og gass, vi er avhengige av begge deler, understreket han.

Lund tok for seg en rekke aspekter av oljesandprosjektet og presenterte arbeidet som nå gjøres på mange områder for å finne fram til en kommersiell og bærekraftig måte å drive produksjonen på.

Tror på utvikling
– Jeg er overbevist om at vi kan bidra positivt til å løse utfordringene som finnes med denne typen virksomhet, og at vi vil ligge helt i front når det gjelder miljømessig forsvarlig utvikling og produksjon av oljesandsressursene, sa Lund.

Noen av aksjonærene understreket sine forventninger om at StatoilHydro skulle vise ansvarlighet i fortsettelsen av oljesandsprosjektet.

Fortsatt åpenhet
Debatten ble avsluttet med en avstemming, der om lag 0,15 prosent av aksjene i StatoilHydro stemte for Greenpeace sitt forslag, som dermed falt.

– Jeg er ikke enig med dere, sa Helge Lund til leder i Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen.
 
– Men jeg vil gi dere skryt for måten dere har opptrådt på i denne saken. Vi tåler godt slike dialoger, og vil fortsette å være åpne og argumentere for vårt syn, sa konsernsjefen.