Gassfunn i Nordsjøen

mai 20, 2009, 09:49 CEST
Bilde

Tidligere i år ble det påvist mindre mengder gass ved en undersøkelsesbrønn på det samme prospektet.

Til sammen er påviste volumer ved de to brønnene anslått til å ligge mellom 63 og 107 millioner fat oljeekvivalenter.

– Gassreserver av den størrelsesorden er av kommersiell interesse innen feltnære leteområder, og funnet kan bidra til å opprettholde drift av installasjoner i Frigg- og Heimdalområdet, sier StatoilHydros leder for leting i feltnære områder i Nordsjøen, Tom Dreyer.

Funnet ligger nær det nedstengte Lille Frigg-feltet, og tilknytning mot en av de faste installasjonene i området vil nå bli vurdert.

– Funnet kommer som et resultat av grundig tverrfaglig arbeid over flere år. Vi så tidlig muligheten for gode reservoaregenskaper i dette området, og våre tolkninger av undergrunnen har vist seg å slå til med funnet av denne gasskolonnen, sier Dreyer.

Brønn 30/11-7A påtraff gass med et betydelig innslag av kondensat i midtre jura reservoarbergarter.

Fulla-prospektet hører til utvinningstillatelsene PL362 og PL035B, der rettighetshaverne er: Dana Petroleum Norway (10%), Det norske oljeselskap (15%), Svenska Petroleum Exploration (25%) og StatoilHydro (operatør, 50%).


Fakta om brønn 30/11-7A på Fulla-prospektet:
  • Brønn 30/11-7A påtraff gass og kondensat i midtre jura reservoarbergarter.
  • Funnet er ikke testet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.
  • Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 4118 meter under havflaten.
    Havdypet var 111 meter.
  • Boreinnretningen Transocean Leader boret brønnen, og skal videre til Åsgard feltet på midtnorsk sokkel for å bore produksjonsbrønner med StatoilHydro ASA som operatør.
  • Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
  • Brønnen ble boret som et sidesteg fra brønn 30/11-7 der det tidligere i år ble funnet gass.