Skip to Content
no

Ministerbesøk på Sleipner-plattformen

mai 27, 2009, 17:31 CEST

 

Bilde

Det var fint vær ved Sleipner-plattformen under besøket av delegasjonen. (Foto: Kjetil Alsvik)

– Rett under dere går en av de viktigste gassrørledningene fra norsk sokkel, nemlig Langeled. For meg er gasseksport kanskje vårt viktigste bidrag til å redusere utslipp av CO2 i Europa.

Slik ønsket StatoilHydros konsernsjef Helge Lund følget med olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i spissen velkommen til Sleipner A-plattformen i formiddag. Med i helikopteret var representanter for regjeringer og miljøinstanser fra en rekke land, som på denne måten fikk et nærbilde av hvordan plattformen har tatt tak i CO2-problematikken.

Besøket var ledd i den store konferansen om klimaendringer og CO2-fangst og -lagring som avholdes i Bergen i dag, 27. mai, og i morgen torsdag.

Lund viste til at norsk gasseksport er vital i leveransene av ren energi til markedene i Europa. StatoilHydro har en markedsandel for gass på rundt 15 prosent i Europa.

– Ved å bruke naturgass til elektrisitetsproduksjon reduseres CO2-utslippene med to tredeler i forhold til samme energimengde fra kullkraftverk. Det er derfor sunn klimastrategi å erstatte gamle, ineffektive kullkraftverk med nye gasskraftverk, sa han.

Bilde

For olje-og energiminister Terje Riis-Johansen og et titalls representanter for miljømyndigheter verden over ble Sleipner-besøket en spennende innføring i CO2-utfordringer på norsk sokkel. (Foto: Kjetil Alsvik)

Nyttige erfaringer
– Samtidig er CO2-fangst og -lagring ett av flere viktige tiltak for å kunne redusere utslippene av CO2, påpekte Lund:

Hvert år lagres det 1 million tonn CO2 fra Sleipner i Utsira-formasjonen, og med full kapasitet kan det lagres opp til 3 millioner tonn. Sleipner-plattformen er ikke bare et knutepunkt for gass, men det er også gjort betydelige funn i dette området de senere årene.

StatoilHydros CO2-ekspert Olav Kårstad orienterte følget om erfaringene på Sleipner-plattformen i mer enn ti år med CO2-fangst og sikker lagring av CO2.

Drøfter klimaendringer
På deltakerlisten for konferansen i Grieghallen finner vi en rekke sentrale personer med engasjement på miljøfronten: politikere, forskere og mediefolk fra en rekke land.

Torsdag innleder olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og miljøminister Erik Solheim ekspertsesjoner som ser nærmere på klimaløsninger og potensialet for karbonfangst.

Et av temaene vil være transportløsninger og lagring av CO2, og her vil StatoilHydros konserndirektør Margareth Øvrum være en av bidragsyterne. Andre temaer er CO2-utslipp i lys av verdens økende energibehov og hvordan finansiere klimateknologi, samt hvilke incentiver som finnes for prosjekter innen CO2-fangst og -lagring.

Konferansen vil bli avsluttet med en oppsummering som besørges av utenriksminister Jonas Gahr Støre.