Oljefunn nær Njord

juni 11, 2009, 09:30 CEST
Bilde

 

– Det er svært positivt at vi nå gjør et oljefunn i Halten-området. Lett og fin olje fra Gygrid vil kunne fases inn mot Njord og forlenge levetiden for dette feltet som er i haleproduksjonsfasen, sier Rune Adolfsen, produksjonsdirektør for Njord.

– Jeg er er svært fornøyd med leteinnsatsen i dette området nær infrastruktur og at letingen gir resultater, sier han.

Funnet ble gjort gjennom boring av en undersøkelsesbrønn og en avgrensingsbrønn.

Størrelsen på funnet er på mellom 20 og 30 millioner fat utvinnbar olje.

Ingen av brønnene ble formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

– Det er interessant at vi har funnet olje i det samme området hvor vi i fjor fant gass i Galtvort. Resultatene fra disse to funnene vil bli brukt i arbeidet med den videre prospektivitet i lisensen, sier Sivert Jørgenvåg, leder for feltnær leting på Haltenbanken.

Brønnene ble boret av boreriggen West Alpha, som nå skal til utvinningstillatelse 407 i Nordsjøen for å bore avgrensningsbrønn 17/12-4 med BG Norge AS som operatør.

Fakta:
 

 • Rettighetshavere i utvinningstillatelse 348: StatoilHydro (operatør) (30,0 prosent), GDF SUEZ E&P Norge AS (20,0),  Norwegian Energy Company ASA (17,5), E.ON Ruhrgas Norge AS (17,5), Petoro AS (7,5), Concedo ASA (5,0) og VNG Norge Operations AS (2,5).
   
 • Undersøkelsesbrønnen som nå er avsluttet har betegnelsen
  6407/8-5 S, og avgrensningsbrønnen 6407/8-5 A.
   
 • Undersøkelsesbrønnen påviste olje i nedre jura reservoarbergarter og ble boret til et vertikalt dyp av 2347 meter under havflaten. Den ble avsluttet i Åre-formasjonen i nedre jura bergarter.
   
 • Avgrensningsbrønnen ble boret som et sidesteg fra undersøkelsesbrønnen og bekreftet oljekolonnen og avgrenset funnet. I tillegg påviste sidesteget olje også i midtre jura reservoarbergarter. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2123 meter i Tilje-formasjonen i nedre jura bergarter.
   
 • Dette er den tredje og fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 348. Havdypet i området er 247 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.