Ønsker ringvirkninger i nord

juni 11, 2009, 15:57 CEST
Bilde

Mange hadde funnet veien til Lofoten kulturhus for å diskutere oljeutvinning utenfor Nordlandskysten. Helge Lund (til venstre) presenterte StatoilHydros perspektiv. (Foto: Svein Are Enes)– Vi tror det vil være fullt mulig å ilandføre eventuelle funn i områdene Nordland VI og VII. Undersøkelser vi har gjennomført understøtter dette, sa Lund til de frammøtte.

Konsernsjefen tok forbehold om at eventuelle funn er mulig å legge i rør inn til et landanlegg på en teknisk og økonomisk forsvarlig måte.

Store ringvirkninger
Aller helst ønsker StatoilHydro å bygge ut funn utenfor Nordlandskysten med små, overfiskbare installasjoner på havbunnen, for å ta hensyn til fiskeaktiviteten.

Bilde

Helge Lund fokuserte på praktiske løsninger for sameksistens i sin tale til folkemøtet i Svolvær om oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. (Foto: Svein Are Enes)


– Uavhengig av hvilken løsning vi velger, er det naturlig for oss å legge driftsorganisasjonen, forsyningsbase og en ny oljevernbase lokalt, sa Lund.

Han minnet de frammøtte om de positive ringvirkningene som Snøhvit-utbyggingen har gitt Hammerfest og Ormen Lange har gitt Aukra, og fremholdt at petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen kan by på tilsvarende muligheter.

Invitasjon til lokalbedrifter
– Jeg kan ikke love noe antall arbeidsplasser eller størrelse på lokale inntekter. Men vi skal bruke vår erfaring og kompetanse for å sikre at lokalt næringsliv får størst mulig del av verdiskapningen, forsikret Lund.

Under folkemøtet i Lofoten kulturhus orienterte StatoilHydro-sjefen om selskapets nye strategi for kontrakter innen vedlikehold og modifikasjoner. De elementene som er særlig relevante for virksomheten i nord er:
  • Leverandører som skal få kontrakter må ha et lokalt kontor med prosjekteringskapasitet i nærheten av StatoilHydros driftsenheter.
  • StatoilHydro vil redusere størrelsen på noen kontrakter, slik at det også åpnes for leveranser fra mindre selskaper.
  • Det åpnes også for at mindre selskaper kan gå sammen i allianser og levere anbud sammen. 

– Dette er vårt industrielle svar på forventningene om lokale ringvirkninger. Det er nå opp til bedrifter i nord å finne samarbeidsformer som gjør at dere kan konkurrere om disse kontraktene, sa Lund.

Vil begrense seismikk
Konsernsjefen forsøkte også å komme fiskerne tydeligere i møte, etter at innsamlingen av seismikk har skapt mye debatt.

– Vi ser behovet for en strengere regulering av seismikkaktiviteten i dette området enn ellers, sa han.

Konsernsjefen mener innsamlingen av seismikk bør konsentreres både i antall aktører, tidsperiode og areal. I tillegg bør det gå flere år mellom hver gang seismikk kan samles inn fra samme område.

– Hvis det ikke er mulig å komme til enighet gjennom denne typen virkemidler, bør også ulike kompensasjonsordninger vurderes, sa Lund under folkemøtet.