Energisk rom til de unge

juni 12, 2009, 15:36 CEST

Gjennom lek, eksperimentering og praktiske oppgaver skal skoleelever motiveres for realfag.

Bilde

Skoleeleven Carl Edvard Stoum Skånøy demonstrerer CO2-forsøk for tidligere kunnskapsminister Øystein Djupedal og forskningsdirektør i StatoilHydro Morten Loktu. (Foto: Kari Dahl)

Det nye Newton-rommet har blitt en topp moderne arena for realfagsundervisning i grunnskolen for alderstrinnet 13-15 år og har et unikt undervisningskonsept som kombinerer praktiske eksperimenter med rapportskriving og en engasjerende historie om energi og samfunnsansvar.

Prosjektet Newton energirom er gjennomført av stiftelsen First Scandinavia i samarbeid mellom Trondheim kommune, Vitensenteret og NTNU Vitenskapsmuseet.

Kommunen har ansatt en egen Newton-lærer som har ansvaret for undervisningen.

– Newton energirom gjør energi og teknologi levende for elevene. De får delta i interaktive eksperimenter innenfor tradisjonell produksjon av energi, og de er med på å lage energi fra fornybare ressurser, sier forskningsdirektør i StatoilHydro, Morten Loktu.

Loktu forteller videre at elevene i løpet av oppholdet i Newton-rommet lærer mer om hvordan energibildet ser ut i dag, og hvordan fossilt brensel sammen med fornybare energikilder vil bidra til å sikre framtidens energiforsyning.

– I Energirommet kan vi vekke til live et engasjement rundt realfag. Her kan talenter utvikles og helter skapes, sier han.