Meldepliktig handel 

juni 15, 2009, 16:50 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 136,58 kroner. Før viderefordeling til
ansatte har aksjespareprogrammet 4.999.024 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12