Skip to Content
no

Nok et oljefunn i Nordsjøen

juni 23, 2009, 09:33 CEST

Bilde

Funnet ble gjort under boring av undersøkelsesbrønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S på prospektet Titan. Brønnene er lokalisert rett øst for den nordlige del av Visund-feltet.

Påviste ressurser i Titan-funnet er estimert til mellom 5,6 - 12,5 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet vil bli vurdert utbygd mot Visund.

– Selv om dette kun er et lite funn, kan volumene som er påvist ha stor betydning i forhold til realisering av feltutviklingsprosjektet for Visund Nord, sier produksjonsdirektør Tom Karsten Gustavsen i Visund.

Hensikten med brønnene var å påvise petroleum i Brent-gruppen. Brønnene ble boret i et strukturelt komplekst område.

I brønn 13 A ble det påviste en mindre oljekolonne i sandstein av øvre jura alder, mens den underliggende Brent-gruppen var vannfylt.
Bilde

Boringen har blitt utført med boreinnretningen Scarabeo 5, som fortsetter operasjonen i utvinningstillatelse PL199 med en overhaling på produksjonsbrønn 6406/2-S-4 H. (Foto: Trond Sigvaldsen)


Brønn 13 S ble boret 2,7 km lenger sørøst, og påtraff olje i Brent-gruppen.

Det er trolig kommunikasjon mellom oljesonene i de to brønnene, og i begge er det utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

– Funnet er et resultat av godt samarbeid mellom Visunds produksjonsmiljø og letemiljøet i StatoilHydro, sier Tom Dreyer, leder for selskapets feltnære leting i Nordsjøen.

Havdypet i området er om lag 381 meter. Brønnene blir nå permanent plugget og forlatt.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 120 er StatoilHydro (operatør, 59,06 prosent), Petoro (16,94 prosent), ConocoPhillips (13 prosent) og Total E&P Norge (11 prosent).  • Brønnene 34/8-13 A og 34/8-13 S er henholdsvis 23. og 24. letebrønn i utvinningstillatelse 120, som ble tildelt i konsesjonsrunde 10-A i 1985.
  • Brønn 13 A ble boret ned til et vertikalt dyp på 3108 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Statfjord-formasjonen.
  • Brønn 13 S ble boret til et vertikalt dyp på 3258 meter underhavoverflaten og avsluttet i Hegre-gruppen.