Skip to content

Rushtid utenfor Sognekysten

juni 25, 2009, 14:12 CEST
Bilde

Bjørn Midttun leder arbeidet med undervannsinstallasjoner, rørledninger og marine operasjoner på Gjøa-feltet for StatoilHydro.

(Foto: Øyvind Hagen)


– Vi har 20 fartøy i aktivitet på Gjøa-feltet i sommer, og vi har omkring 1000 fartøysdøgn, sier Bjørn Midttun, som leder arbeidet med undervannsinstallasjoner, rørledninger og marine operasjoner på Gjøa-feltet.

Om lag 200 kilometer olje- og gassrør skal legges ned, i tillegg til strømkabelen som skal forsyne den flytende plattformen med strøm fra land. Den er på 100 kilometer og skal legges fra Mongstad i Nordhordland.

I tillegg skal det installeres kontrollkabler, stigerør, koblingsstrukturer, beskyttelsesstrukturer og gjennomføres mer en 60 koblinger – for å nevne noe.

To felt – tett i tett
26 kilometer lenger ut i havet, ligger gassfeltet Vega. Gassen fra Vega blir produsert ved hjelp av brønnrammer på havbunnen, og gassen blir sendt i rør til Gjøa-plattformen for prosessering.

– Her er det også en travel sommer, for de to feltene bokstavelig talt tett sammen og skal ferdigstilles samtidig, sier Tore Karlsen, ansvarlig for undervannsinstallasjoner og rør på Vega-feltet.

I løpet av sommeren er 10 fartøy i aktivitet her, inkludert boreriggen Bideford Dolphin. Karlsen regner med om lag 500 fartøysdøgn på Vega-feltet i løpet av sommeren.

Gassen fra Vega blir eksportert sammen med Gjøa-gassen, så her skal det legges feltrør, rør for frostveske og kontrollkabel som går fra Gjøa og til funnene Vega Sør, Vega Sentral og Vega Nord. Tidligere i sommer ble de tre enorme brønnrammene satt ut av tungløfteren Thialf. De enorme undervannsinstallasjonene veier 500 tonn hver.

Og når 30 fartøy, blant dem to borerigger, skal jobbe på et relativt avgrenset område uten å måtte vente på hverandre krever det grundig planlegging og god kommunikasjon underveis.

– Vi har møter med alle fartøyene som er på Gjøa-feltet hver dag, og vi har planlagt dette i halvannet år, sier Midttun.

En representant fra Vega-prosjektet er også med på de daglige møtene. Slik har de involverte hele tiden full oversikt over hva som har skjedd og hva som skal skje.