Oppstart av Aldbrough gasslager

juli 1, 2009, 10:35 CEST
Bilde

Aldbrough gasslager

StatoilHydro deltar i prosjektet med en tredel av kapasiteten.
 
I første omgang vil Aldbrough bidra med en total kapasitet på 60 millioner kubikkmeter i to kaverner.

Dette blir den første nye gasslagringskapasiteten i Storbritannia på fire år.

Ytterligere tre kaverner i Aldbrough forventes å bli tilgjengelig innen utgangen av 2010.

Ifølge operatøren Scottish and Southern Energy plc (SSE) er anlegget et viktig bidrag i utbyggingen av Storbritannias gasslagringskapasitet.

– Storbritannia er Europas største gassmarked og ligger nær vårt kjerneområde for gassproduksjon. Vi er en dedikert gassleverandør og jobber kontinuerlig for å forbedre og optimalisere leveransene til kundene og i markedet. I denne sammenhengen markerer oppstarten ved Aldbrough også en milepæl for å sikre ytterligere verdiskaping, sier Torgrim Reitan, StatoilHydros direktør for Trading and operations i Naturgass.

Bilde

Torgrim Reitan, StatoilHydro-direktør for Trading and operations i Naturgass. (Foto: Hild Bjelland Vik)

 

Reitan understreker at Storbritannia er et veldig viktig marked for StatoilHydro. Konsernet er i dag en betydelig leverandør av gass til dette markedet gjennom flere langsiktige leveringsforpliktelser. StatoilHydro er også en sentral aktør på National Balancing Point (NBP) i Storbritannia, som er den mest likvide gassbørsen i Europa.

StatoilHydro er en viktig skiper av gass fra norsk sokkel til Storbritannia via gassrørledningene Langeled, Vesterled og Tampen Link.

Når Aldbrough kommer i full drift, noe som er forventet å skje i 2012, vil anlegget ha kapasitet til å lagre inntil 370 millioner kubikkmeter gass i ni underjordiske kaverner, og vil bli det største landbaserte gasslagringsanlegget i Storbritannia.

Daglig vil Aldbrough kunne levere 40 millioner kubikkmeter gass til National Transmission System og injisere inntil 30 millioner kubikkmeter gass.

For å danne kavernene blir saltavsetninger 2 km under bakken vasket ut ved bruk av sjøvann og erstattet med gass under trykk.

I tillegg til å markedsføre sin egen gass, markedsfører StatoilHydro også gassvolumer på vegne av Petoro som forvalter Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel.