Oppstart på Tyrihans

juli 8, 2009, 10:39 CEST
Tyrihans er en komplett undervannsutbygging knyttet opp mot eksisterende installasjoner og infrastruktur på feltene Kristin og Åsgard på Haltenbanken i Norskehavet.

Feltet omfatter forekomstene Tyrihans Sør, som er et oljefelt med gasskappe, og Tyrihans Nord, som er et gass- og kondensatfelt med en tynn oljesone. De utvinnbare reservene er på 186 millioner fat olje og kondensat, og 41,5 milliarder standardkubikkmeter gass.

Nærheten til de andre feltene på Haltenbanken gjør at Tyrihans utnytter allerede eksisterende infrastruktur.
Bilde

Ivar Aasheim, leder for Drift Nord. (Foto: Helge Hansen)

– Tyrihans har strategisk betydning for StatoilHydros uvikling av aktivitetene i Norskehavet. Utnyttelse av eksisterende anlegg gir utbyggingen god lønnsomhet, og Tyrihans vil være en viktig bidragsyter til vår produksjon på norsk sokkel, sier Ivar Aasheim, leder for Drift Nord i StatoilHydro.

Brønnstrømmen fra Tyrihans sendes gjennom en 43 kilometer lang rørledning til Kristin for prosessering. Gassen eksporteres fra Kristin gjennom rørledningen Åsgard transport til land, mens olje og kondensat sendes gjennom rørledning til lagerskipet Åsgard C for videre transport med tankskip. Driftsorganisasjonen er felles for Kristin og Tyrihans.

Tyrhans er det største feltet StatoilHydro setter i produksjon i løpet av 2009. Nyutviklet brønnteknologi sikrer høy grad av utvinning av ressursene i feltet.

Aasheim er godt fornøyd med at produksjonen på Tyrihans nå er startet som planlagt.

Rettighetshavere er StatoilHydro (operatør, 58,84 prosent), Total E&P Norge (23,18 prosent), ExxonMobil (11,75 prosent) og Eni Norge (6,23 prosent).

Tyrihans:
  • Feltet ble oppdaget i 1982/83.
  • Plan for utbygging og drift ble innsendt i 2005 og godkjent av Olje- og energidepartementet i februar 2006.
  • Havbunnsrammene ble installert på feltet våren 2007.
  • Boringen startet i april 2008.
  • Produksjonsstart juli 2009.
  • Undervannsanlegg for injeksjon av sjøvann til trykkstøtte er installert og settes i drift sommeren 2010.
  • Forventet platåproduksjon fra Tyrihans i 2016 - 2017 er 96.000 fat oljeekvivalenter per dag. (StatoilHydros andel er 56.000 fat oljeekvivalenter).
  • Tyrihans ventes å produsere ut 2029.

Bilde

Tyrihans-feltet består av forekomstene Tyrihans Sør og Tyrihans Nord. Feltet er knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på Kristin og Åsgard.