Endringer etter dødsulykke på Oseberg B

juli 13, 2009, 14:07 CEST
Bilde

Oseberg Feltsenter

(Foto: Harald Pettersen/StatoilHydro)

– Sammen med aktuelle leverandørselskaper vil vi gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå at slike tragiske ulykker inntreffer i framtiden, sier Torstein Hole, direktør for området Drift Vest i StatoilHydro. Drift Vest omfatter blant annet feltene Oseberg, Snorre, Statfjord og Gullfaks.

StatoilHydro har mottatt Petroleumstilsynets granskingsrapport etter ulykken på Oseberg B, som førte til at en stillasarbeider mistet livet.

– Vi vil gå grundig gjennom Petroleumstilsynets rapport. Sammen med funnene som ble gjort i StatoilHydros egen gransking, har vi nå et godt grunnlag for å jobbe videre for å styrke sikkerheten ytterligere knyttet til stillasarbeid i vår virksomhet, sier Torstein Hole.

Representanter for ledelse og ansatte i StatoilHydro, Aibel og STS vil gjennomgå alle relevante forhold og etablere en detaljert tiltaksplan innenfor de tidsfrister som er satt av StatoilHydro og Petroleumstilsynet.

Umiddelbart etter dødsulykken gjennomførte StatoilHydro en ”time-out” på alle plattformer, der det ble foretatt en gjennomgang av arbeid i høyden med fokus på nødvendig sikring. Ledelse og utførende personell på alle skift offshore deltok i denne gjennomgangen.

– Vi vil gi Petroleumstilsynet tilbakemelding om våre forbedringstiltak innen fristen 1. oktober, sier Hole.