Vega-feltet skal også produsere olje

juli 14, 2009, 10:46 CEST
Bilde

Brønnrammene til Vega-utbyggingen på vei ut i Nordsjøen.

(Foto: FMC/Grenland Group)

Vega-prosjektet, som omfatter funnene Vega Nord, Vega Sentral og Vega Sør, er i utgangspunktet planlagt utbygd som et gass- og kondensatfelt, men ved å bruke allerede planlagt infrastruktur skal StatoilHydro også kunne hente opp et tynt lag med lettolje fra Vega Sør.

Lettoljen ligger litt lenger opp i reservoaret, og kan hentes ut ved å åpne opp de samme brønnene som blir brukt for utvinning av gass og kondensat.

– Det er enkle løsninger og lave investeringer som skal til, og gevinsten vi sitter igjen med er stor, sier prosjektleder Finn Langgård.

Brønnene fra Vega-feltet skal kobles opp mot Gjøa-plattformen som kommer i produksjon i 2010. For å utvinne lettoljen må ekstra målere installeres på toppen av brønnene.

Prislappen på prosjektet er totalt på ca. 350 millioner kroner.

Store besparelser
Siden det ikke er stor forskjell på den lette oljen, og det relativt væskerike gass/kondensatet, har det vært mulig å få til en løsning hvor man bruker samme brønn.

– De to Vega Sør-brønnene vil tilrettelegges for å kunne håndtere den ekstra oljen allerede når de bores nå i høst, mens kompletteringen blir gjort neste vår og sommer når været er roligere. Vi forventer store besparelser i redusert værvente på boreriggen ved å gjøre dette, sier oppdragsleder for Vega og Vega Sør oljeutbyggingene, Tom Hasse Pedersen.

Det vil bli søkt myndighetene om fritak fra å sende en ny plan for utbygging og drift (PUD).

Etter planen skal Vega-feltet komme i produksjon i fjerde kvartal 2010. Feltet skal knyttes opp til Gjøa-plattformen. De utvinnbare reservene er (foruten volumene fra oljelaget ) 18 milliarder standard kubikkmeter gass og 26 millioner fat kondensat. Den totale kostnaden for Vega-utbyggingen er anslått til syv milliarder kroner.

Lisenshaverne i PL090C, hvor Vega Sør befinner seg er:

StatoilHydro 45 prosent
Bayerngas 25 prosent
Idemitsu 15 prosent
GDF Suez 15 prosent

Vega Sentral og Vega Nord ligger i lisens PL 248, hvor StatoilHydro er operatør med 60 prosents eierandel, og Petoro er partner med 40 prosents eierandel.