Meldepliktig handel  

juli 15, 2009, 16:14 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 125,10 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 5.250.301 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12