Nytt gassfunn i Norskehavet

juli 17, 2009, 10:16 CEST
Bilde

 

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i Fangst- og Båtgruppen i midtre og nedre jura bergarter. Brønnen påviste gass i Fangstgruppen. Den underliggende Båtgruppen var vannfylt. 

– Størrelsen på funnet er foreløpig anslått til å være mellom 0,6 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass. Det er også potensial for tilleggsvolumer, og ytterligere avgrensning av funnet vil bli vurdert, sier Knut Harald Nygård, leder for StatoilHydros feltnære leting i nordlig del av Norskehavet grunt vann.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling i brønnen. 

– StatoilHydro og partnerne i utvinningstillatelsen vil vurdere å knytte gassfunnet opp mot produksjonsskipet for Skarv og Idun når det er på plass, sier Nygård. 

Brønnen er den første letebrønnen i den utskilte utvinningstillatelsen 159D hvor rettighetshavere er StatoilHydro som operatør med 60 prosent og E.ON Ruhrgas med 40 prosent. I den opprinnelige utvinningstillatelsen 159 er det fra før boret seks letebrønner.

Brønn 6507/3-7 ble boret på 377 meters havdyp av boreinnretningen Ocean Vanguard. Den ble boret til vertikalt dyp på 3833 meter under havoverflaten og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.