StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juli 17, 2009, 14:31 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 4.969.141 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12