IFRS regnskapseffekter i andre kvartal som en følge av endring av funksjonell valuta 

juli 23, 2009, 09:55 CEST
Uten endringen i funksjonell valuta som ble gjort med effekt fra 1. Januar 2009, ville det resultert i en gevinst på valuta i “Netto finansposter” for konsernet på 3,6 milliarder kroner i andre kvartal 2009.

Skatteeffekten relatert til disse 3,6 milliarder kronene er kalkulert til å bli 1,3 milliarder kroner. Dette vil bli reflektert i den finansielle rapporten.

Informasjon om effekten av valuta tap/gevinst vil I fremtiden publiseres på StatoilHydros websider http://www.statoilhydro.com/en/investorcentre i forkant av resultatkunngjøringen.

StatoilHydro vil fra og med 2. kvartal 2009 supplere den finansielle rapporteringen og beretningen (md&a) med en diskusjon om resultatet justert for ikke-operasjonelle effekter etter skatt.

Kontaktpersoner:

Investor Relations:
Morten Sven Johannessen +47 909 34 148 (mobil)