Meldepliktig handel 

august 14, 2009, 16:43 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 133,83 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 5.430.141 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12