StatoilHydros aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 18, 2009, 15:05 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 5.180.847 aksjer.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12