Gir klimaråd til FN

august 20, 2009, 09:59 CEST
Bilde

Konsernsjef Helge Lund er med i FNs ekspertgruppe for klima og energi. (Foto: Harald Pettersen)Konsernsjef Helge Lund er oppnevnt som medlem i ekspertpanelet som skal gi råd til FNs generalsekretær Ban Ki-Moon om energirelaterte problemstillinger i forbindelse med klimaforhandlingene i København i desember (COP15).

StatoilHydro er eneste olje- og gassselskap som er representert i panelet, som består av mer enn 20 industriledere og eksperter fra ulike land. Ekspertene skal også vurdere resultatene av forhandlingene i København og anbefale oppfølging og implementing av disse.

– Det er inspirerende å få denne muligheten til å gi råd til FNs generalsekretær i forhold til en av vår tids største utfordringer. Jeg ser det som en anerkjennelse for selskapet og det arbeidet som er gjort i forhold til energi- og klimautfordringene, sier Helge Lund.

Lund er opptatt av industriens rolle i forhold til klimaproblemene, og at det etableres forutsigbarhet og rammevilkår som forplikter og stimulerer til teknologiutvikling, energieffektivisering og produksjon av renere energi.

Bilde

Trude Sundset, miljødirektør i StatoilHydro. (Foto: Kjetil Alsvik)

Foredraget om StatoilHydros erfaringer innen fangst og lagring skal holdes av selskapets miljødirektør, Trude Sundset.

– Det er viktig å få fokus på både karbonfangst og lagring og fornybar energi. I tillegg er energieffektivisering og overgang fra kull til naturgass viktige områder, sier Trude Sundset.

Generalsekretærens rådgivningsgruppe skal avholde flere møter i forberedelsene mot klimatoppmøtet i København. I september vil gruppen delta på FN-toppmøtet om klima i New York.