StatoilHydro og Oslo-skolen satser på realfagslæreren

august 21, 2009, 13:06 CEST
Programmet etableres som Teach First Norway, og skal gi nyutdannede masterstudenter innen realfag et toårig utviklingsprogram som starter med intensiv opplæring i Storbritannia. Deretter skal kandidatene undervise i matematikk og naturfag ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler i Oslo, samtidig som de følger et krevende utviklingprogram der de blant annet oppnår formell lærerkompetanse.
Bilde

Jens R. Jenssen, direktør for personal og organisasjon i StatoilHydro.

(Foto: Anne Lise Norheim)


– For å kunne levere på vår ambisjon om å være et globalt konkurransedyktig selskap må StatoilHydro planlegge for riktig tilgang på relevant kompetanse, på kort og lang sikt, og realfag står selvfølgelig meget sentralt sier Jens R. Jenssen, direktør for personal og organisasjon i StatoilHydro.

Samarbeidsavtalen med UDE er kommet til som et viktig tiltak for å satse på lærerrollen, undervisningen og elevresultatene innen matematikk og naturfag. StatoilHydro støtter programmet primært økonomisk og ved å bruke sine prosesser og arenaer for rekruttering og profilering blant nyutdannede, i tillegg til noe på innholdssiden.

Trenger kompetansen
Olje- og gassindustrien er avhengig av tilgang på høy kompetanse innen realfag. Lærere, med utdannelse på mastergradnivå, skal gjennom programmet bidra til økt forståelse for faget og motivasjonen hos fremtidige studenter og jobbsøkere.

– Den kompetansen kandidatene vil utvikle som lærere er knyttet til å lede, motivere, inspirere, kommunisere og levere resultat. Dette er sammenfallende med hva vi ser etter hos aktuelle jobbsøkere, sier Jenssen.

Ansettes av Oslo kommune
Alle kandidater vil være ansatt i og lønnes av Oslo kommune. Erfaringer fra England viser at mer enn halvparten av deltakerne i programmet fortsetter innen skoleverket.

UDE eier og er ansvarlig for programmet og læreren vil etter første år få godkjent formell lærerkompetanse ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. Kandidater til programmet vil innledningsvis gjennomgå et intensivt introduksjonskurs i Storbritannia før skolestart. Denne delen av programmet gjøres med støtte fra StatoilHydro, herunder kandidatenes reise og opphold disse 6 ukene. I andre del av programmet vil læreren knyttes opp mot utviklingsprogrammet for nyutdannede i StatoilHydro.

Foreslår kandidater
StatoilHydro skal bidra til rekruttering av kandidater til Teach First Norway. Med rekruttere forstås å identifisere og foreslå kandidater. UDE er beslutningstaker i rekrutteringsprosessen. Kandidatene skal ha mastergrad og kunne fortrinnsvis undervise i to realfag. Kandidaten må beherske engelsk og norsk på høyt nivå. De bør ha glimrende akademiske resultater og særdeles velbegrunnet motivasjon og ha en personlig velegnethet.

I tilknytning til programmets andre del skal StatoilHydro skaffe forelesere innen relevante fagområder for programmet.

Alle kandidatene skal tilbys jobbintervju hos StatoilHydro i tilknytning til avslutning av programmet.

StatoilHydro vurderer erfaringene fra deltakelse i Teach First Norway som særlig aktuelle for våre fremtidige medarbeidere. Utviklingsprogrammet er i tråd med StatoilHydro sine verdier og prinsipp for lederskap.

StatoilHydro vil profilere programmet på www.statoilhydro.com/careers fra 6. oktober 2009.


Kontaktpersoner:
Jens R. Jenssen - direktør for personal og organisasjon, StatoilHydro
+47 48 08 02 90

Tone Rognstad - direktør for profilering og rekruttering, StatoilHydro
+47 91 52 18 63