Rekordår for lærlinger i StatoilHydro

september 1, 2009, 16:27 CEST
Bilde

Tirsdag 1. september ble lærlinger fra hele landet ønsket velkommen på et informasjonsmøte i Bergen. (Foto: Helge Hansen)StatoilHydro er i dag en av landets største lærlingbedrifter og tar hver høst inn lærlinger fra hele landet.

Land og offshore
Drøyt 60 prosent får plass på selskapets landanlegg og knappe 40 prosent offshore.

– Lærlingordningen er viktig for å sikre morgendagens kompetansebehov, sier direktør for personal og organisasjon i StatoilHydro Jens. R. Jenssen.

StatoilHydro ser det som viktig å ta opp så mange lærlinger som mulig og bidra til at disse får sine fagbrev.

– Vi har derfor god tradisjon for å ta opp flere kandidater enn selskapet trenger til egen rekruttering, sier han.

– Lokalt ser vi et godt samspill mellom våre lærlingsteder og nærliggende skoler, som leverer dyktige kandidater til vårt behov. Vårt nærvær er med på å stimulere interessen lokalt for de ulike fagområdene som inngår i lærlingordningen, fortsetter Jenssen.

Jobber langsiktig
– Vi som jobber mye med lærlinger vet at dette er et langsiktig arbeid, og vi er glade for at selskapet holder stø kurs også i år med et opptak på linje med de senere år, sier Else Sørstrønen Amundsen, rekrutteringsansvarlig og leder for lærlingteamet i Bergen.

– Det er hyggelig å registrere at vårt arbeid gir resultater blant lærlingene, som oppfatter StatoilHydro som en god og attraktiv lærlingbedrift, sier Amundsen.

Fortsetter i selskapet
Gjennom læretiden i selskapet fortsetter lærlingene sin teoretiske og praktiske kompetanseutvikling på et høyt nivå. Mange av kandidatene blir tilbudt jobb videre i selskapet. Lærlinger med bestått fagprøve, og som har hatt sin læretid i selskapet, har fortrinnsrett til jobb i StatoilHydro i to år etter endt læretid.

– Vi oppfordrer også våre lærlinger til å fortsette sin teoretiske opplæring og har egne støtteordninger for lærlingkandidater som ønsker å ta allmenn påbygning og fortsette sine studier mot ingeniør eller annen høyskole- og universitetsutdannelse, sier Jens R. Jenssen.StatoilHydro tar opp 168 lærlinger i 2009. Lærlingene kommer fra følgende fylker:

 • Hordaland: 65 lærlinger
 • Rogaland: 23 lærlinger
 • Sør-Trøndelag: 15 lærlinger
 • Telemark: 11 lærlinger
 • Finnmark: 10 lærlinger
 • Sogn og Fjordane: 10 lærlinger
 • Nordland: 8 lærlinger
 • Troms: 6 lærlinger
 • Vest-Agder: 6 lærlinger
 • Møre og Romsdal: 6 lærlinger
 • Nord-Trøndelag: 3 lærlinger
 • Aust-Agder: 2 lærlinger
 • Buskerud: 1 lærling
 • Vestfold: 1 lærling
 • Østfold: 1 lærling

Downloads