Vellykket avgrensningsbrønn på Smørbukk

september 2, 2009, 10:00 CEST

Bilde
StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 094, har avsluttet boringen av 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i Norskehavet.


Resultatet er oppløftende og funnet vil bli vurdert utbygd mot Åsgard B-plattformen.

StatoilHydro har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnen i det nordøstre segmentet på Smørbukk-funnet. De påviste ressursene er foreløpig anslått til mellom 15 og 25 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.

– Det har vært gjort en god jobb med kartlegging og gjennomføring av avgrensningsbrønnen og vi er godt fornøyd med resultatet, sier Svein Hatlem, produksjonsdirektør for Åsgard.

Segmentet er en del av Åsgard-feltet og dekkes av plan for utbygging og drift (PUD) for området.

Åsgard-feltet er utbygd med 58 produksjons- og injeksjonsbrønner fordelt på 16 rammer på havbunnen. To skip og en plattform ligger på feltet. Smørbukk ble påvist i 1984 og feltet har vært i produksjon siden 1999.

– De påviste ressursene er lovende med tanke på å knytte en ny brønnramme til den eksisterende infrastruktur på Åsgard-feltet, sier Tore Kulset, oppdragsleder for prosjektet Smørbukk Nordøst.

– En eventuell utbygging vil være positiv med tanke på videre aktivitet i området, fortsetter Kulset. Han mener produksjonsstart kan være mulig i løpet av tre til fire år.

Hovedhensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i midtre/nedre jura reservoarbergarter i det nordøstre segmentet på Smørbukk, samt avgrense forekomsten.

Brønnen ble i tillegg boret gjennom Grizzly-prospektet i Kritt. Her ble det påvist mindre mengder hydrokarboner i sandsteiner i Lange/Lysing-formasjonene. Det ble gjort omfattende datainnsamling i reservoaret, men det antas at dette ikke representerer utvinnbare ressurser.

I tillegg er det boret et sidesteg for ytterligere datainnsamling. Sidesteget er klargjort for bruk som en fremtidig produksjonsbrønn.

Brønnene ble boret med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader.