Egenutviklet teknologi gir mer olje

september 10, 2009, 11:48 CEST
Et av tiltakene for å få ut mer olje fra feltene er å bore flere brønner, men boring av subsea-brønner er dyrt.
Bilde

Slik ser det ut når utstyret kobles til en undervannsinstallasjon på havbunnen.

(Illustrasjon: FMC Technologies)


Går inn i eksisterende brønner
Nytt utstyr gjør det mulig å bore nye sidesteg i eksisterende produksjonsrør på subsea-felt. Den nye teknologien kalles ”Through tubing rotary drilling” (TTRD) og gjør det mulig å gjenbruke gamle brønner på en mye enklere og billigere måte enn tidligere.

– Nå ser vi resultatet av 4-5 års teknologiutvikling i selskapet, sier leder for undergrunnsteknologi Øystein Arvid Håland. Han anslår at boreoperasjonen vil gi ekstra olje verd om lag 1,4 milliarder kroner med dagens pris, bare fra Åsgard-feltet.

Det nye utstyret er bedre tilpasset oppgaven det skal utføre, enn utstyret som i dag finnes på ordinære borerigger.

– Den nye løsningen vil effektivisere denne type operasjoner vesentlig ved arbeid i havbunnsbrønner, og gir oss mulighet til å ta ut olje vi ellers ikke ville tatt ut, sier Håland.

Anbud til høsten
På Åsgard ble det denne gangen benyttet en konvensjonell rigg, Stena Don, men teknologien vil gi enda bedre resultater med en tilpasset rigg.

– Etter planen går vi ut med en forespørsel på en rigg som er skreddersydd for slike operasjoner til høsten, og vi håper den nye riggen er på plass i 2012/2013 sier Håland.

Riggen skal bare inneholde det som trengs for denne typen operasjoner, og blir en helt ny type rigg.
Bilde

Leder for undergrunnsteknologi i StatoilHydro, Øystein Arvid Håland.

(Foto: Haagen Tangen Eriksen)


I dag kommer mer enn 40 prosent av StatoilHydro sin olje- og gassproduksjon fra ca. 500 brønner på subsea-felt. Stadig flere felt bygges ut med subsea-løsninger, og både StatoilHydro og andre selskaper har et sterkt fokus på økt oljeutvinning.

Vil på dypt vann
Den nye teknologien kan brukes på havdyp opp til 500 meter. Målet er å komme enda dypere. 

– I fremtiden ønsker vi å kunne bruke denne teknologien på dypt vann, for eksempel i Mexicogulfen, sier Håland. 

Hva er TTRD:
StatoilHydro har i sommer tatt i bruk ny teknologi. Teknologien gjør det mulig å gjenbruke gamle subseabrønner på en enklere og billigere måte enn tidligere, ved at en ny brønn bores direkte ut fra produksjonsrøret (production tubing) i en gammel brønn. Denne teknologien kalles Through Tubing Rotary Drilling (TTRD).

Fordeler:

  • Mer olje fra modne felt
  • Kan gjøre det mulig å utvinne marginale felt
  • Billigere enn konvensjonelle boreoperasjoner
  • Øker brønnens levetid og gir mer inntekt per brønn
  • Mer effektive operasjoner
  • Mindre håndtering av tungt utstyr